#1 Yesu Raju

Sponsor

#2 Parishudha Babu

Sponsor

#3 Srija

GRADUATED!

#4 Srilaxmi

GRADUATED!

#5 Swapna

GRADUATED!

#6 Nikhil

Sponsor

#7 Rakesh

SPONSOR

#8 Raghu

Sponsor

#9 Kiran Mayi

Sponsored

#10 Usha

SPONSORED

#11 B. Satyavathi

Sponsored

#12 John Babu Surakala

Sponsored

#13 Gowri Gandukota

Sponsor

#14 Srilakshmi Gandukota

Sponsor

#15 P. Sai Kumar

Sponsor

#16 Akhil

Sponsor

#17 Sairam Bashpalli

Sponsored

#18 Abhiram Bashpalli

Sponsor

#19 Keerthana T.

Sponsored

#20 Jeevan Kumar

Sponsor

#21 Rohit Vegi

Sponsor

#22 Jeevitha Geddam

Sponsor

#23 Spandana Geddam

Sponsor

#24 Uppati Vijay Kumar

GRADUATED!

#25 Uppati Teja

Sponsor

#26 Karri Naga Devi

Sponsor

#27 Midde Sai Kumar

Sponsor

#28 Midde Niharika

Sponsor

#29 Kavya Sri

Sponsor

#30 Anusha

Sponsor

#31 Akhil

Sponsor

#32 Akshaya

Sponsor

#33 U. Manisha

Sponsor

# 34 Sitha Ramaiah Abhilash

Sponsor

#35 N. Suhasini

SPONSOR

#36 N. Sulochana

Sponsor

#37 U. Kishore

Sponsor

#38 N. Shivaji

Sponsor